JASMINE TEA THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGƯNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO HÀNG THEO CHỈ THỊ CỦA UBND TP HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Thực hiện theo chỉ thị mới nhất của UBND TPHCM về phòng chống dịch Covid-19,
Jasmine Tea xin thông báo ngưng làm việc và giao hàng
Từ ngày 23/08/2021 đến khi có thông báo mới

Với tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hãy cũng Jasmine Tea thực hiện đúng 5K và chỉ thị 16 của chính phủ để phòng chống dịch an toàn hiệu quả.

358 01

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart

0393 506 157

Scroll to Top