JASMINE TEA THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

Sau thời gian tạm ngưng hoạt động do dịch Covid-19, từ ngày 01/10/2021 Jasmine Tea chính thức hoạt động trở lại.

Giao và nhận tất cả các đơn hàng trong và ngoài Tp Hồ Chí Minh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart

0393 506 157

Scroll to Top